Kwiecień 23 2017 0Comment

Licencje klubowe

Informujemy, że wszystkie kluby zrzeszone w Podokręgu Zabrze powinny do 23 maja br. złożyć w naszym biurze dokumenty licencyjne.

Druki licencyjne:

– dla klubów IV ligi – pobierz

– dla klubów Klasy okręgowej i klas niższych – pobierz

Podręczniki licencyjne:

– dla klubów IV ligi, Klasy okręgowej i klas niższych – pobierz

– Załącznik do Podręcznika Licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych – pobierz

Z ramienia naszego Podokręgu osobami odpowiedzialnymi za dokumenty licencyjne klubów są: Barbara Knebel (tel. 501 857 917) i Herbert Jatta (tel. 695 637 686).

Przelewy za licencje klubowe należy dokonać na konto: 97 1020 2313 0000 3502 0119 9827

Śląski Związek Piłki Nożnej, ul. Francuska 32, 40-028 Katowice

piotr