Komunikaty

Nowe rachunki sędziowskie

25/01/2019 20:57 Piotr Skorupa

W poniższych załącznikach publikujemy Zarządzenie Prezesa Śl.ZPN - Henryka Kuli dotyczące wprowadzenia nowych rachunków sędziowskich oraz ich wzory.