Kontakt

Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Zabrze
ul. Wolności 426/2
41-806 Zabrze

e-mail: sekretariat@podokregzabrze.org
tel./fax:  (32) 271-10-34
NIP: 648-23-60-549

Biuro Śl. ZPN Podokręg Zabrze jest czynne:
Poniedziałek, wtorek, czwartek – 10:00-12:00
Środa – 15:00-17:00
Piątek – 15:00-17:00

Numer konta (dla opłat regulaminowych oraz innych opłat): 29 2490 0005 0000 4500 8396 0049 (Alior Bank)

NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH

Jarosław Bryś
Prezes
515 037 227

Tomasz Kulczycki
Wiceprezes
515 037 228

Jan Ozga
Wiceprezes
507 162 435

Herbert Jatta
Wiceprezes
695 637 686

Józef Poloczek
Sekretarz
515 037 226

Piotr Skorupa
Rzecznik Prasowy
601 528 683
rzecznik@podokregzabrze.org

Barbara Knebel
Biuro Zarządu
501 857 917

Łukasz Nieużyła
Przewodniczący Wydziału Gier i Ewidencji
515 037 231

Małgorzata Sędzimir-Pszowska
Przewodnicząca Wydziału Dyscypliny
501 857 895

Andrzej Orzeszek
Przewodniczący Wydziału Szkolenia
693 418 950

Edward Konopka
Przewodniczący Kolegium Sędziów
515 037 233

Tomasz Izydorczyk
Referent d.s. obsady (po godz. 14:30)
515 037 230