Przewodniczący Kolegium Sędziów – Edward Konopka
Wiceprzewodniczący Kolegium Sędziów – Robert Małek
Sekretarz oraz Ref. ds. finansowych – Artur Grzesiuk
Ref. ds. obsady zawodów – Tomasz Izydorczyk – obsada@podokregzabrze.org
Ref. ds. obserwacji – Bartłomiej Lekki
Ref. ds. szkolenia – Marek Serwaczak
Ref. ds. ewidencji – Sebastian Witulski
Skład Komisji Szkoleniowej Kolegium Sędziów Podokręgu Zabrze:
Przewodniczący – Bartłomiej Gędłek
Andrzej Chudy
Tadeusz Stachura
Łukasz Groń
Adam Doros
Daniel Wiejowski
Aneta Kowalska