Przewodniczący WS – Andrzej Orzeszek
Wiceprzewodniczący WS – Jerzy Urban

Członkowie:
Krzysztof Szumski
Zygmunt Kajda
Michał Budny
Tomasz Czok
Agnieszka Pluskota