Podokręg Zabrze

Terminy, regulaminy, opłaty

28/06/2019 23:36 Piotr Skorupa

Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdził terminy, regulaminy, tabele opłat i ekwiwalenty sędziowskie na sezon 2019/2020.