Podokręg Zabrze

Pamiętamy

1/11/2018 09:41 Piotr Skorupa

1 dzień listopada. Dzień szczególny - Święto Zmarłych. Wspominamy najbliższych, wspominamy też wszystkich związanych ze środowiskiem piłkarskim. Bo człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim...