Podokręg Zabrze

Uwaga! Nowe konto bankowe

2/01/2019 20:41 Piotr Skorupa

Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Zabrze informuje, że od początku 2019 roku ma nowe konto bankowe. W związku z tym wszelkie wpłaty należy dokonywać na rachunek w

PKO BP - 15 1020 2313 0000 3602 0605 8723