Wydział Szkolenia

ANDRZEJ ORZESZEK

Przewodniczący

JERZY URBAN

Wiceprzewodniczący

KRZYSZTOF SZUMSKI

Członek

ZYGMUNT KAJDA

Członek

MICHAŁ BUDNY

Członek

TOMASZ CZOK

Członek

AGNIESZKA PLUSKOTA

Członek