Zarząd

JAROSŁAW BRYŚ

Prezes

TOMASZ KULCZYCKI

Wiceprezes

JAN OZGA

Wiceprezes

HERBERT JATTA

Wiceprezes

JÓZEF POLOCZEK

Sekretarz

ARKADIUSZ ZAWROT

Członek

KRZYSZTOF SKURSKI

Członek

PAWEŁ STRUMIŃSKI

Członek

KAMIL KOSOWSKI

Członek

TADEUSZ MAZIARZ

Członek

WOJCIECH GÓRKA

Członek